اعتبار امر مختوم آرای داوری در حقوق ایران و آمریکا


نویسنده : مافی، همایون؛ تاری، حسین؛

(‎24 صفحه – از 149 تا 172 )

چکیده:
منظور از اعتبار امر مختـوم در آرای داوری ایـن اسـت کـه چنانچـه دعـوای مطـروح قـبلا بـین اشخاص واحد یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آن ها هستند رسـیدگی و حکـم قطعـی در آن خصوص صادر شده باشد حکم مذکور مانع رسیدگی مجدد نسبت به آن دعوا است . بـا ایـن که در حقوق ایران تصریحی بر اعتبار امر مختوم در رسیدگیهای داوری وجود ندارد، یافته هـا و نتیجه بررسی این مقاله نشان میدهد کـه در ایـن مـورد تفـاوتی در لـزوم اعمـال ایـن قاعـده درباره حکم دادگاه و رای داوری وجود ندارد. عدم پذیرش و استماع مجدد موضوع اختلاف در مرجع داوری ناشی از توافق اولیه طرفین و قرارداد منعقد در رجوع به داوری اسـت . در حقـوق آمریکا نیز اعتبار امر مختوم رای داوری به اسـتناد دو نظریـه انسـداد موضـوع و انسـداد ادعـا مورد پذیرش واقع شده است .

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code