تقسیم خسارت میان مسؤولان متعدد در مسؤولیت قهری


نویسنده : شرافت پیما، محمد رضا؛

(‎22 صفحه – از 77 تا 98 )

چکیده:
هرگاه اشخاص متعدد سبب ایراد خسارت شوند، هریک مسوول جبران خسارت زیان دیده خواهد بود. مسوولیت مذکور ممکن است از ابتدا مشترک و قابل تقسیم میان مسوولان متعدد باشد (مسوولیت جزئی) و ممکن است هریک از آن ها در برابر زیان دیده دارای مسوولیت کامل یا مسوولیت تضامنی بوده، مکلف به پرداخت تمام خسارت باشد. سوال مهمی که در این زمینه مطرح می شود این است که تقسیم خسارت میان مسوولان متعدد، چه از ابتدا بنا بر نظریه مسوولیت جزئی یا پس از پرداخت تمام خسارت وسیله یکی از مسوولان، باید براساس چه معیاری صورت گیرد. حقوقدانان فرانسه برای حل این مساله سه معیار تقصیر، تساوی و میزان تاثیر را پیشنهاد کرده اند. این نوشتار می کوشد با بررسی موضع حقوقدانان و قانون مدنی فرانسه در این زمینه و نیز موضع حقوقدانان و قوانین کشورمان در این زمینه، اثبات کند که از میان معیارهای مذکور، تقسیم مسوولیت براساس میزان تاثیر در ایجاد خسارت منطبق با عدالت است و ارکان مسوولیت مدنی به ویژه رابطه سببیت میان فعل زیانبار و ضرر را دارا است.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code