آئین دادرسی دیوان عدالت اداری


(‎2 صفحه – از 213 تا 214 )

خلاصه ماشینی: “این آئین دادرسی به تعبیر ماده 15 آن،”آئین‌نامه‌”ای است که در 15 ماده و 7 تبصره در اجرای ماده 32 قانون‌ سابق دیوان عدالت اداری توسط هیئت عمومی دیوان اداری تنظیم شده و به‌ تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده بود. ماده 84 قانون جدید دیوان،قوه قضائیه را موظف کرده است که‌”ظرف 6 ماه-از تاریخ تصویب قانون-لایحه آئین دادرسی دیوان را تهیه و از طریق دولت تقدیم مجلس‌ شورای اسلامی نماید. متنی که پیش‌رو دارید حاصل 52 جلسه کارشناسی تدوین آئین دادرسی دیوان‌ عدالت اداری است که از طریق قوه قضائیه به دولت ارسال گردیده تا در مجلس شورای‌ اسلامی مورد تصویب قرار گیرد. این جلسات با حضور و نظارت رئیس دیوان عدالت اداری‌ تشکیل و پیگیری شده است متن لایحه پیشنهادی‌ آئین دادرسی دیوان عدالت اداری کلیات فصل اول:دادخواست فصل دوم:جریان دادخواست تا موعد رسیدگی فصل سوم:دستور موقت فصل چهارم:رسیدگی و صدور رأی در شعب دیوان فصل پنجم:تجدیدنظرخواهی فصل ششم:هیئت عمومی فصل هفتم:اجرای احکام فصل هشتم:سایر مقررات فصل نهم:اصلاح از مواد قانون دیوان عدالت اداری”

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code