تعدد جرم و آثار آن در قانون جدید مجازات اسلامی(مصوب 1392


نویسنده : جعفری، مجتبی؛

(‎22 صفحه – از 175 تا 196 )

چکیده:
چکیدهتعدد جرم وضعیت خاصی است که در آن فردی مرتکب چند جرم شده و پس از آن درچنگال عدالت گرفتار میشود تا بهخاطر همه آن جرایم مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد.دو نکته در این تعریف نهفته است: اولا، تعدد جرم زمانی مطرح میشود که متهم بیش ازیک جرم را مرتکب شده باشد. ثانیا، ادعای تعدد جرم زمانی صحیح است که در زمانمحاکمه متهم، وی به خاطر هیچیک از جرایم ارتکابی مذکور، سابقا محکوم و مجازاتنشده باشد. بنابراین، اگر متهم فقط یک جرم را اما در فواصل زمانی مختلف مرتکب شدهباشد یا به خاطر یک یا چند مورد از آن جرایم قبلا محاکمه و مجازات شده باشد اتهام تعددجرم در مورد او صادق نیست. قانونگذار در موادی از قانون جدید مجازات اسلامی همچونقوانین سابق و قوانین بسیاری از کشورهای دیگر، تعدد جرم را به عنوان یکی از مؤلف ههایمؤثر در تعیین میزان مجازات مورد توجه قرار داده است. این مقاله، برآن است که ضمنبررسی مبانی نظری تأثیر این مؤلفه در تعیین میزان مجازات، آثار آن را نیز در قانون جدیدمجازات اسلامی از جنبههای گوناگون مورد مطالعه قرار دهد. هدف از این مطالعه آن استکه نشان داده شود تعدد جرم از مؤلفههای تشدید مجازات نیست بلکه فقط یکی از آثار آنممکن است تشدید مجازات باشد

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code