اثر تسلیم مبیع در انتقال ضمان معاوضی (انتقال خطر) در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس

نویسنده : مظلوم رهنی، علیرضا؛ وطنی، زهرا؛ کولیوند، حشمت اله؛

‏(16 صفحه – از 31 تا 46)

چکیده:

تسلیم مبیع و ثمن و احکام آن، درمتون فقهی حدود 33 قاعده به طور مستقیم و غیرمستقیم و در حقوق موضوعه ایران مستقیماً 18 ماده از مواد قانون مدنی را به خود اختصاص داده است. انتقال ضمان معاوضی یا خطر از آثار مهم تسلیم است که برای تب یین آن در نظام های مختلف حقوقی روش های متفاوتی وجود دارد.مسئله انتقال ضمان معاوضی یک مبحث کامل از فصل سوم کنوانسیون بیع مواد ٦٦ تا 70 را به خوداختصاص داده است و در قانون مدنی ایران تنها در ماده ٣٨٧ و براساس قاعده فقهی تلف مبیع پیش از قبض پیش بینی شده است.کنوانسیون در بررسی موضوع، حالت های مختلفی را مطرح ساخته است. در این مقاله واحد اسناد و تحلیل قوانین موضوعه ایران و مواد 367 تا 399 ق.م.ومواد 30 تا 46 و 60 تا 70 کنوانسیون بیع 1980(CIGS) با مطالعه تطبیقی قانون بیع کالای انگلیس 1979 (SOGA) است. با طبقه بندی موضوعات، حفظ جنبه تطبیقی بودن آنها، به بیان وجوه اختلاف و اشتراک مفاهیم در کنوانسیون بیع 1980 ، فقه امامیه، قوانین موضوعه ایران و قانون فروش کالای انگلیس 1979 پرداخته شده است.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code