بررسی ابعاد و آثار بین المللی اظهارات وزرای امور خارجه

نویسنده : لعل علیزاده، محسن؛ ‏

(21 صفحه – از 1 تا 21)

چکیده:

مطالعه حاضر درصدد است تا ابعاد و آثار اعمال و اظهارات ارکان و کارگزاران دولتی و بویژه وزرای امور خارجه را از منظر مسئولیت بین المللی دولت تبیین نماید و به این سوال پاسخ دهد که تحت چه شرایطی ، اعمال و رفتار یا ترک اعمال و رفتار خاص یک کارگزار دولت، منتسب به دولت و در نتیجه واجد آثارحقوقی بوده و برای دولت مربوط ه مسئولیت بین المللی به همراه د ارد. بررسی های مربوطه نشان می دهد که این امر باید به صورت موردی بررسی شود و اگر چه حقوق بین الملل برای تعیین وضع افراد و ارکان مورد نظر ممکن است به حقوق داخلی ارجاع نماید ، لکن تصمیم نهایی با نظام بین المللی است. اما اصولا فعل و ترک فعل ار کان و اشخاص دولتی ، منتسب و م تعلق به دولت است . اشخاصی نظیر رئیس کشور یا دولت یا وزیر امورخارجه، بدون اینکه نیازی به ارائه اختیارنامه داشته باشند، اعمالشان منتسب به دولت می شود.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code