کمیسیون تحکیم صلح: ره آوردی جدید در چارچوب اصلاح ساختاری سازمان ملل متحد

نویسنده : بیگ زاده، ابراهیم؛

‏(14 صفحه – از 13 تا 26)

چکیده:

دغدغة مهم جامعة بین‌المللی پس از پایان جنگها و مخاصمات مسلحانه،ایجاد صلح و مهمتر از آن ایجاد صلحی پایدار است.گذار از جنگ به صلحی پایدار همیشه امری سخت و پیچیده بوده است.اغلب و یا حداقل در نیمی از موارد،شاهد شروع مجدد مخاصمات مسلحانه،چه بین‌المللی و چه داخلی هستیم.ایجاد چنین صلحی نیاز به تحکیم و تقویت دارد.به همین منظور برای نهادینه کردن صلح پایدار پس از مخاصمات مسلحانه،نهادی در سازمان ملل به نام«کمیسیون تحکیم صلح»تشکیل شده است. کمیسیون تحکیم صلح در میان ارکان فرعی از یک نوآوری برخوردار است چون که هم رکن فرعی شورای امنیت و هم رکن فرعی مجمع عمومی سازمان ملل محسوب می‌شود و دارای یک کمیتة تشکیلاتی دائمی برای تهیة مقررات و تنظیم مسائل تشکیلاتی خود می‌باشد. این نوشتار مبانی تأسیس کمیسیون تحکیم صلح،ماهیت،ساختار و اشتغالات آن بررسی خواهد شد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code