برچسب: حقوق بشر

تحول حقوق جهانی بزه دیدگان بر پایه اصل هم ترازی حقوق بزه دیده و متهم در بستر دادرسی عادلانه

نویسنده : رایجیان اصلی، مهرداد ؛ (‎48 صفحه – از 137 تا 184 ) چکیده:در میان سندهای گوناگون حقوق بشری که هنجارهای نظام بین‌المللی حقوق‌ بشر را بازتاب می‌دهند،سندهای مهمی به چشم می‌خورند که...

نقد رویه ها: حق برخورداری از وکیل یا مشاور حقوقی در مرحله تحقیقاتی: با تاکید بر رویه دیوان اروپایی حقوق بشر

نویسنده : ضیائی فر، محمدحسن؛ (‎17 صفحه – از 417 تا 433 ) چکیده:دادرسی عادلانه یکی از مهمترین ضرورت‌های جامعه دموکراتیک و محورهای پذیرفته شده جهانی حقوق‌ انسانی است.حق‌های متعددی باید رعایت شوند تا...