دسته: پژوهش های حقوق تطبیقی

پاسخ‌های ترمیمی به خسارت‌های ناشی از جرائم شرکتی: مطالعه‌ تطبیقی

نویسنده : نجفیان، فرزانه؛ صابر، محمود؛ موسوی مجاب، سید درید؛ نویسنده مسئول : فرجیها، محمد؛ (‎25 صفحه – از 163 تا 187 ) چکیده:توسعه حضور شرکت‌ها در زندگی اجتماعی بشر از قرن بیستم منجر...

بهترین منفعت کودک در حقوق بین‌الملل بشر و حقوق ایران: تأملی در رویه و نظریه

نویسنده مسئول : میثمی، فاطمه؛ نویسنده : آقاجانی رونقی، آیدا؛ شهبازی، آرامش؛ (‎24 صفحه – از 139 تا 162 ) چکیده:کنوانسیون حقوق کودک به عنوان اصلی ترین سند حمایت از کودکان، به موضوع منفعت...

رویکرد کنوانسیون سنگاپور 2019 و نظام حقوقی ایران در مورد چالش‌های سازش‌نامه‌های حاصل از میانجی‌گری تجاری بین‌المللی

نویسنده مسئول : معبودی نیشابوری، رضا؛ نویسنده : رضایی، سید علیرضا؛ (‎26 صفحه – از 113 تا 138 ) چکیده:سازش به عنوان یکی از روش‌های حل و فصل اختلافات در عرصه دعاوی داخلی و...

مطالعه دعوای مسؤولیت ناشی از خطای موجد خسارات انبوه درحقوق آمریکا؛ تأملی در نظام حقوقی ایران

نویسنده مسئول : کبیری شاه آباد، حمید؛ (‎26 صفحه – از 87 تا 112 ) چکیده:گاه در اثر فعل یا افعال زیانباری افراد متعددی دچار زیان می‌شوند، مانند اینکه عده‌ای کثیر در معرض ماده‌ای...

مقایسه راهکارهای حقوقی مقابله با فساد ناشی از رابطه قدرت و ثروت در ایران و کانادا

نویسنده مسئول : قدسی، محمد؛ نویسنده : اصلانی، فیروز؛ (‎27 صفحه – از 59 تا 85 ) چکیده:سوء استفاده از قدرت سیاسی و به کارگیری آن در جهت منافع شخصی، آفت ویرانگر نظام‌های سیاسی...

بررسی فرآیند حل و فصل (گزیر) در برخورد با بانک متوقف در حقوق آمریکا و امکان‌سنجی آن در حقوق ایران

نویسنده : عیسائی تفرشی، محمد؛ نویسنده مسئول : شیروانی، خدیجه؛ (‎31 صفحه – از 27 تا 57 ) چکیده:در بیش‌تر نظام‌های حقوقی دنیا سعی شده است با توجه به نقش بانک‌ها در اقتصاد کشور...

تحلیل رابطه حقوقی حق رفع عدم مطابقت فروشنده با حق فسخ خریدار (مطالعه تطبیقی در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، اصول یونیدرویت و حقوق ایران)

نویسنده مسئول : تاری، حسین؛ نویسنده : قاسم زاده، میر جعفر؛ محمدی، سام؛ (‎26 صفحه – از 1 تا 26 ) چکیده:به موجب مواد 37 و 48 کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، فروشنده با رعایت...

مطالعه تطبیقی چالش‌های نظام عدالت کیفری ایران در دادرسی جرایم مرتبط با ارزهای مجازی

نویسنده : نبوی، سید مهدی؛ نویسنده مسئول : صابر، دکتر محمود؛ (‎30 صفحه – از 183 تا 212 ) چکیده:ارزهای‌مجازی پدیده نوینی است که بر بستر اینترنت و با استفاده از فناوری‌های نوین استخراج...

سطح حفاظت دولت؛ جایگاهی برای اصل احتیاط در نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت؟

نویسنده : کدخدایی، عباسعلی؛ نویسنده مسئول : سالاری، اسماء؛ (‎30 صفحه – از 153 تا 182 ) چکیده:بشر به خوبی درک و تجربه کرده است که همواره در زندگی خود با تزاحم منافع روبه...

نظارت موضوعی بر آرای داوری (مطالعه تطبیقی در داوری انگلیس و داوری داخلی ایران)

نویسنده مسئول : قنواتی، جلیل؛ نویسنده : افضل، سید فریدالدین؛ (‎30 صفحه – از 123 تا 152 ) چکیده:در سیستم داوری انگلیس و داوری داخلی ایران، نظارت ماهوی (غیرشکلی) اصولاً به مسائل حکمی محدود...