دسته: بهار 1382 – شماره 10

مسأله سلاحهای هسته ای در ایران و تبعات پذیرش پروتکل الحاقی، با نگاهی گذرا به حوادث اخیر در کشور

سخنران : جلالی، کاظم؛ (‎16 صفحه – از 92 تا 107 ) چکیده:آنچه که پیش روی دارید متن سخنرانی دکتر کاظم جلالی در دانشگاه امام صادق uاست که در تاریخ82/3/27 به همت دانشکده معارف...

اختیار متعاقدین در تعیین مدت اجاره در حقوق مدنی ایران، مصر، فرانسه، فقه اسلامی

نویسنده : حیاتی، علی عباس؛ (‎12 صفحه – از 56 تا 67 ) چکیده:اختیار متعاقدین در تعیین حداقل و حداکثر مدت اجاره، امری است که قانونگذار ایران به کلی راجع به آن بحث ننموده...