دسته: قانون یار

مسئولیت مدنی منتخبان مردم (نماینده یا رئیس جمهور) در برابر مردم از نظر فقهی و حقوقی

نویسنده مسئول : فلاح نژاد، دکتر عبدالحمید ؛ نویسنده : حسینی، سید مصطفی ؛ پودات، سوگند ؛ (‎20 صفحه – از 645 تا 664 ) چکیده:هدف از انجام این پژوهش شناسایی مسئولیت مدنی منتخبان...