دسته: بهار 1391 – شماره 57

ملاحظاتی در نظریه مشورتی اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه در زمینه اختیار صدور حکم توسط هیئت عالی نظارت بر رسیدگی به تخلفات اداری

نویسنده : نکوئی، محمد؛ (‎44 صفحه – از 407 تا 450 ) چکیده:مطابق ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، هیئت عالی نظارت موضوع این ماده، می‌تواند در مورد کلیه احکامی که در اجرای...

تحلیلی بر آیین نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین مصوب 12 / 9 / 1387 در مقایسه با آیین نامه کمیسیون عفو تخفیف و تبدیل مجازات مصوب 16 / 5 / 1387

نویسنده : صفاری، علی؛ رضایی، بهناز؛ (‎32 صفحه – از 315 تا 346 ) چکیده:نهاد عفو یکی از موارد سقوط عینی مجازات‌ها است، به این معنا که مقنن در پاره‌ای مواقع با توجه به...