دسته: بررسی های حقوقی

ارتباط سیاست های بانک مرکزی با نابه سامانی های بازار ارز

نویسنده : کاظمی، ابوطالب؛ ‏(22 صفحه – از 217 تا 238) چکیده: قاچاق ارز را به عنوان انتقال غیر قانونی مقادیر معینی از ارزهای خارجی در کشورها می‌نامیم. با توجه به‌این که بانک مرکزی...