برچسب: قانون مدنی

مشمولان ماده 989 قانون مدنی ایران

نویسنده : نیاکی، جعفر؛ (‎47 صفحه – از 168 تا 214 ) خلاصه ماشینی: “صادر می‌شود،بنگرید به ضمیمه‌ی شماره 5) افزون بر این،به منظور تسهیل بیشتر کار این افراد و کاستن از تشریفات مربوط...

تحلیل اجتماع مسئولیت مباشر و مسبب در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 از دیدگاه حقوق خصوصی

نویسنده : امین پور، رضا؛ محمودیان چالبان، علی؛ درویش پوریان، ام البنین؛ (‎18 صفحه – از 123 تا 140 ) چکیده:در این مقاله تلاش‌هایی در جهت معرفی اراده واقعی قانونگذار نسبت به مفاد ماده...

تطبیق دیدگاه «آندره تنک» در خصوص مبنای مسئولیت مدنی و قراردادی با موضع قانون مدنی ایران

نویسنده : بیگدلی، سعید؛ (‎28 صفحه – از 133 تا 160 ) چکیده:بحث از ریشۀ مسئولیت قهری و قراردادی و وحدت یا تعدد میان آنها، یکی از مهم‌ترین و پراثرترین مباحث مقایسه‌ای بین دو...