برچسب: قانون تجارت

وضعیت نظام حاکمیت شرکتی در حقوق ایران و ضرورت بازنگری لایحه قانون تجارت جدید

نویسنده : جعفری، امین؛ (‎8 صفحه – از 197 تا 204 ) چکیده:حاکمیت شرکتی قواعد ساده شده حقوق شرکت های سهامی است، یعنی اینکه اساساً در قانون تجارت در معنای عام و قانون شرکت ها در...

قانون‌ تجارت‌ ایران‌ در گردونه‌ تحول‌: بررسی‌ اصلاح‌ مقررات‌ شرکتهای‌ تجاری‌

نویسنده : پاسبان‌، محمدرضا؛ (‎30 صفحه – از 11 تا 40 ) چکیده:اصلاح‌ قانون‌ تجارت‌ بویژه‌ در بخش‌ مربوط‌ به‌ شرکتهای‌ تجاری‌ از دغدغه‌های‌ جامعه‌ حقوقی‌ و صاحبان‌ تجارت‌ بوده‌است‌. با دگرگونیهای‌ غیرقابل‌ اجتناب‌...

حقوق سهامداران‌ اقلیت‌ در ادغام‌ شرکت‌های‌ تجاری‌

نویسنده : بیگی‌ حبیب‌آبادی‌، احمد؛ (‎23 صفحه – از 229 تا 251 ) چکیده:شرکت‌های‌ تجاری‌ معمولاً از طریق‌ ادغام‌ ساده‌ یا ترکیبی‌ مبادرت‌ به‌ تجدید سازمان‌ می‌کنند. در ادغام‌ ساده‌ تنها یکی‌ از شرکت‌های‌...

طرح‌ پیشنهادی‌ اصلاح‌ ماده‌ 5 قانون‌ اصلاح‌ قسمتی‌ از قانون‌ تجارت‌ راجع‌ به‌ سرمایه‌ اسمی‌ شرکت‌های‌ سهامی

نویسنده : اشتیاق، وحید؛ (‎8 صفحه – از 221 تا 228 ) خلاصه ماشینی: در صورتی که سرمایه شرکت بعد از تأسیس به هرعلت از حداقل مذکوردراین ماده کمتر شود باید ظرف یک سال...

چالش‌های‌ ورود کشورهای‌ اسلامی‌ به‌ نظام‌ حقوقی‌ ـ اقتصادی‌ بین‌المللی‌ با تاکید بر ایران‌

نویسنده : اخلاقی، بهروز؛ (‎18 صفحه – از 11 تا 28 ) چکیده:ورود کشورهای‌ اسلامی‌ به‌ نظام‌ حقوقی‌ ـ اقتصادی‌ بین‌المللی‌ و از جمله‌ عضویت‌ در سازمان‌ جهانی‌ تجارت‌ هر روز بیشتر ضرورت‌ خود...

بررسی ماهیت و مسئولیت شرکت تجاری و مدیر عامل در قانون تجارت با لایحه جدید قانون تجارت

نویسنده : عظیمی، جعفر؛ پورمحمد، اباست؛ لطفیانی، سیامک؛ ‏(10 صفحه – از 35 تا 44) چکیده : ذکر عنوان مدیران برای هیئت مدیره در مواد قانونی مورد اشاره به دلیل آنکه مقررات مزبور در بخش...