برچسب: جرایم امنیتی

گونه‌شناسی محدودیت‌های حق دسترسی به وکیل در جرایم امنیتی با تأکید بر مرحلۀ پیش دادرسی: مطالعۀ تطبیقی

نویسنده : توجهی، عبدالعلی؛ محمد کوره‌پز، حسین؛ (‎33 صفحه – از 75 تا 107 ) چکیده:کشورها با به رسمیت شناختن حق دسترسی به وکیل در مرحلۀ پیشا دادرسی کوشیده‌اند تا به این حق؛ به...

نگاهی به قلمرو جرایم امنیتی در پرتو صلاحیت دادگاه انقلاب

نویسنده : کوشکی، غلامحسین؛ علیزاده سرشت، نادر؛ (‎26 صفحه – از 99 تا 124 ) چکیده:چکیدهیکی از مهم ترین موارد صلاحیت دادگاه انقلاب رسیدگی به جرایم علیه امنیت است، اماپیرامون مفهوم و قلمرو جرایم...