برچسب: جرایم اقتصادی

معیارهای کارامدی درون‌سازمانی نهادهای مبارزه با فساد اقتصادی (با تأکید بر کنوانسیون مریدا و طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی)

نویسنده : ساداتی، سید محمد مهدی؛ (‎20 صفحه – از 9 تا 28 ) چکیده:کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد کشورهای عضو را به ایجاد نهاد یا نهادهای متناسب برای پیشگیری و مبارزه...

تحلیل جنبه های حقوقی موسسات گزارش اعتبار در ایران

نویسنده : جمعه زاده بهابادی، خلیل؛ ملکی، مصطفی؛ (‎37 صفحه – از 57 تا 93 ) چکیده:گزارش اعتبار یکی از بخش‌های حیاتی برای ارزیابی اعتبار و مدیریت سهام می‌باشد که توسط موسسات گزارش اعتبار...

بررسی تطبیقی کنوانسیون بین المللی مبارزه با فساد مالی و قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

نویسنده : نظری نژاد، محمد رضا؛ اسفندیاری فر، خشایار؛ (‎26 صفحه – از 191 تا 216 ) چکیده:امروزه مبارزه با فساد مالی مورد توجه کشورها قرار گرفته، به طوری­که کشورها را به سمت همکاری...

بررسی تطبیقی پیشگیری وضعی از جرم ارتشا در حقوق ایران و کنوانسیون مریدا

نویسنده : حسینی، سید حسین؛ ملازمیان، محمد مسعود؛ (‎20 صفحه – از 65 تا 84 ) چکیده:پیشگیری غیر کیفری، یکی از رویکردهای مهم سیاست جنایی محسوب می­شود. پیشگیری وضعی به لحاظ تاثیر بر موقعیت­های...

مطالعه تطبیقی سیاست کیفری ناظر به جرم پولشویی در حقوق ایران و کانادا

نویسنده : ربانی موسویان، سید علی؛ غلامرضائی، هدیه؛ (‎13 صفحه – از 52 تا 64 ) چکیده:پولشویی از جمله بسترهای وقوع جرایم اقتصادی مختلف از سوی بزهکاران کلان و شرکت هاست؛ زیراناشی از فعالیت...

بررسی تطبیقی دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی ایران با تأکید بر اصل حتمیت اجرای مجازات‌ها

نویسنده : قهرمانی، مجتبی؛ سایبانی، علیرضا؛ (‎34 صفحه – از 187 تا 220 ) چکیده:تردید در توانایی سیستم قضایی عادی جهت مبارزه با فساد و نگرانی در رسیدگی بی طرفانه و بیم نفوذ ناروا،...