برچسب: جرایم ، کیفری ، مواد مخدر ، کیفرزدایی ، مجازات ، جرم‌زدایی ، سیاست جنایی ، قانون ، حقوق ، قضازدایی

تبیین استراتژی عقب نشینی یا تجدید دامنه مداخله حقوق جزا و جایگاه آن در ایران

نویسنده : رایجیان اصلی، مهرداد ؛ (‎26 صفحه – از 93 تا 118 ) خلاصه ماشینی: “در این طبقه‌بندی،قضازدایی به سه شکل مطرح می‌شود: نخست،قضازدایی در چارچوب اجتناب از درگیر شدن در فرایند عدالت...