برچسب: جرائم مشهود

نقش ضابطان دادگستری و سایر شهروندان در مواجهه با جرائم مشهود مطالعه تطبیقی با آیین دادرسی کیفری انگلیس و فرانسه

نویسنده مسئول : عظیمی، کورش؛ نویسنده : نظری نژاد، دکتر محمد رضا؛ (‎24 صفحه – از 177 تا 200 ) چکیده:نحوۀ مواجهه با جرائم مشهود و پیامد‌های حقوقی آن یکی از معضلات پیش‌روی دستگاه...