برچسب: جرائم فرامرزی

مفهوم و ماهیت جرم سوداگری انسان در اسناد فراملی، حقوق ایران و آلمان

نویسنده : عینی، محسن؛ (‎26 صفحه – از 87 تا 112 ) چکیده:سوداگری انسان، فرایندی است شامل رفتارهای مختلف مجرمانه که بر تجارت انسان به منظور بهره کشی از او استوار است. پروتکل پیشگیری،...