حقوق مگز جدیدترین ها

حق های اقتصادی – اجتماعی و نسبت آن با حقوق شهروندی در پرتو نظریه عدالت رولز

نویسنده : همتی، مجتبی ؛ (‎28 صفحه – از 65 تا 92 ) چکیده:نظریهء عدالت جان رولز پرنفوذترین نظریهء سدهء بیستم است.وی با ترسیم‌ موقعیت اولیه،بی‌طرفی افراد را برای رسیدن به توافق منصفانه تضمین...

مقاله: نسبت حقوق شهروندی و حقوق بشر

نویسنده : فلاح زاده، علی محمد ؛ (‎18 صفحه – از 47 تا 64 ) چکیده:گفتمان‌های شهروندی و حقوق بشر گرچه پیوندهای زیادی دارند، سرچشمهء هریک متفاوت است.شهروندی لزوما سیستمی هنجاری‌ انگاشته نمی‌شود.زیرا،پیوندهای وثیقی...

تحول حقوق جهانی بزه دیدگان بر پایه اصل هم ترازی حقوق بزه دیده و متهم در بستر دادرسی عادلانه

نویسنده : رایجیان اصلی، مهرداد ؛ (‎48 صفحه – از 137 تا 184 ) چکیده:در میان سندهای گوناگون حقوق بشری که هنجارهای نظام بین‌المللی حقوق‌ بشر را بازتاب می‌دهند،سندهای مهمی به چشم می‌خورند که...

اصل برابری سلاح ها در فرایند کیفری (با تکیه بر حقوق فرانسه و ایران)

نویسنده : ساقیان، محمد مهدی ؛ (‎32 صفحه – از 79 تا 110 ) چکیده:اصل برابری سلاح‌ها یکی از اجزاء مهم دادرسی عادلانه است.این اصل را نخستین بار کمیسیون اروپایی حقوق بشر به کار...