دسته: پژوهش های حقوق کیفری

تاملی بر اعمال صلاحیت تکمیلی در عدم اقدام دولت ها با نگاهی بر صلاحیت تکمیلی مثبت

نویسنده : جانی پور، مجتبی؛ موسوی معاف، سیده آسیه؛ (‎30 صفحه – از 107 تا 136 ) چکیده:افزایش میزان و شدت جرائم ارتکابی در نیمه دوم قرن بیستم دولت ها را برآن داشت، که...

بررسی تحولات حقوق کودکان و نوجوانان بزه دیده درمرحله تحقیقات مقدماتی درپرتو قانون آئین دادرسی کیفری 1392

نویسنده : ساقیان، محمد مهدی؛ صادق نژاد، مجید؛ ملائی، مریم؛ (‎24 صفحه – از 83 تا 106 ) چکیده:کودکان و نوجوانان بزه­دیده در فرآیند کیفری افراد آسیب­پذیری محسوب می­گردند که حمایت از آنها باید...

تحلیل میزان بازتاب اندیشه های جرم شناسی انتقادی در قانون مجازات اسلامی 1392

نویسنده : ایرانی، امیر؛ نجفی حاجیور، معصومه؛ نجیبیان، علی؛ (‎26 صفحه – از 57 تا 82 ) چکیده:جرم شناسی های منتقد و متعارض در قالب دیدگاه­های متعدد و متنوع در برابر جرم شناسی سنتی...

از عدالت کیفری امنیت مدار تا عدالت کیفری کرامت مدار؛ (علل، راهکارها)

نویسنده : جعفریان سوته، سید حسن؛ (‎22 صفحه – از 35 تا 56 ) چکیده:مهم ترین رسالت عدالت کیفری ایجاد امنیت وحفظ نظم از رهگذر مقابله با رفتار های است که از منظر کاربست...

حق زندانیان بر تحصیل در قلمرو سیاست جنایی تقنینی سازمان ملل متحد و ایران

نویسنده : نیازپور، امیر حسن؛ (‎16 صفحه – از 19 تا 34 ) چکیده:بازپروری بزه‌کاران از جمله هدف‌های بنیادی عدالت کیفری است که در پرتو آن نظام شخصیت این دسته بازسازی شده و امکان...