دسته: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف

بررسی تطبیقی حقوق پناهندگی در فقه امامیه و کنوانسیون 1951 ژنو

نویسنده : سیفی آتشگاه، بابک؛ (‎12 صفحه – از 65 تا 76 ) چکیده:پدیده پناهندگی از زمان‌های دور وجود داشته و امروزه در قرن بیست و یکم نیز همچنان یکی از مهمترین مشکلات جامعه...

بررسی عرف و مصادیق وکاربردآن در وضوء، تیمم، صلاة وحج

نویسنده : زرگوش نسب، عبدالجبار؛ صحرائی، معصومه؛ (‎19 صفحه – از 46 تا 64 ) چکیده:این نوشتار با شیوه توصیفی تحلیلی کاربرد ومصادیق عرف در عبادیات(وضو، تیمم، صلاة وحج) مورد بررسی قرار داده است....

مبانی و مدل های تفکیک قوا در ایران و نظام های سیاسی مردم سالار( انگلیس، فرانسه، آمریکا)

نویسنده : ریاحی، نوربخش؛ (‎28 صفحه – از 23 تا 50 ) چکیده:دردنیای امروزین، تفکیک قوا به عنوان سنگ بنا و چرخ زیرین آسیاب دموکراسی، زینت قوانین اساسی و عروة الوثقی حقوق و آزادی...

لباس دوربین‌دار پلیس و کارکرد حقوقی آن در نظام عدالت کیفری ایران

نویسنده : صالحی، جواد؛ (‎16 صفحه – از 7 تا 22 ) چکیده:لباس دوربین‌دار، جلوه‌ای از تکنولوژی مدرن در خدمت پلیس در دادسرا است. استفاده از لباس‌ دوربین‌دار در بهبود انجام وظایف قانونی پلیس...

مطالعه تطبیقی عقد بیمه در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه

نویسنده : اکرامی، شهزاد؛ (‎25 صفحه – از 34 تا 58 ) چکیده:بیمه به عنوان صنعتی گسترده که از ابزارها و مکانیسم­های مختلفی در جهت ایجاد آرامش روحی و روانی حائز اهمیت می­باشد این...