دسته: پژوهش های حقوقی میان رشته ای

تعادل حقوق و تکالیف دارندۀ سند تجاری؛ نظم موجود و توازن مطلوب

نویسنده : اسفندیاری، احمد؛ سیفی زیناب، غلامعلی؛ (‎19 صفحه – از 65 تا 83 ) چکیده:زمینه و هدف: هدف از انجام این تحقیق، بررسی تعادل میان حقوق و تکالیف دارندۀ سند تجارتی در حقوق...

تحلیل حقوقی و فقهی عقود وقف و وکالت از نظام تکافل در مالزی و ایران

نویسنده : الهی، محمد؛ (‎15 صفحه – از 17 تا 31 ) چکیده:زمینه و هدف: یکی از مهمترین الگوهای بیمه‌ای در دوران معاصر، تکافل است که مبتنی بر فقه اسلامی (فقه عامه) مطرح گردیده...

ملاحظات اخلاقی مربوط به دادرسی جرایم تروریستی در حقوق ایران و آمریکا

نویسنده : نور اشرف‌الدین، سید ولی‌؛ نویسنده مسئول : حاجی ‌تبار فیروزجایی، حسن؛ (‎14 صفحه – از 36 تا 49 ) چکیده:زمینه و هدف: امروزه گسترش تروریسم به عنوان یکی از مهمترین چالش‌های امنیتی،...