دسته: پژوهش های حقوقی قانون یار

اعمال روش های ترسیم خط مبدا در دریاچه مازندران با توجه به کنوانسیون 2018 وضعیت حقوقی دریای مازندران

نویسنده : مطهر، سید فرخ؛ (‎24 صفحه – از 75 تا 98 ) چکیده:یکی از مهمترین عوامل موثردر نظام حقوقی دریاهاء” خط مبدا ” می باشد که محدوده آبهای داخلی و به تبع آن...

بررسی کیفیت حل و فصل دعاوی کیفری در شورای حل اختلاف

نویسنده مسئول : میرحسینیان، مهدیه؛ نویسنده : مصطفایی، نادر؛ (‎40 صفحه – از 79 تا 118 ) چکیده:افزایش روزافزون پرونده‌ها و دعاوی در مراجع قضایی و مراجعه گسترده اشخاص به دادگاهها، پیش از آن...

مبانی، اصول و برنامه های پلیس ترمیمی (میانجیگری پلیسی)

نویسنده مسئول : علی اکبری، رستم؛ نویسنده : اسماعیلی، سیاوش؛ امینی اسدآبادی، حسین؛ حسینی نژاد، بهروز؛ (‎20 صفحه – از 45 تا 64 ) چکیده:اهداف عدالت ترمیمی مستلزم وجود کنشگرانی است که ضمن آشنایی...