دسته: پژوهش حقوق کیفری

تحلیلی بر بایسته‌های سیاست کیفری بزه‌دیده‌مدار در جرائم ناشی از نفرت

نویسنده : قورچی بیگی، مجید؛ نویسنده مسئول : رضائیان کوچی، محمد رضا؛ (‎32 صفحه – از 213 تا 244 ) چکیده:در پی تحولات اجتماعی، رویکرد سیاست‌گذاران کیفری به پیش‌بینی جرائم برخاسته از نفرت و...

بررسی تأثیر دیدگاه‌های انسان‌شناختی و معرفت‌شناختی دیوید هیوم بر مفهوم «جرم» در اندیشه بنتام و میل

نویسنده مسئول : حسینی، سید محمد؛ نویسنده : نصیری، مصطفی؛ (‎34 صفحه – از 179 تا 212 ) چکیده:به منظور درک مفهوم جرم باید به مبانی هر نظام حقوقی مراجعه نمود. انسان شناسی از...

کلیشه‌های جنسیتی موثر بر وقوع تجاوز جنسی در مولفه ‌های فرهنگ ایرانی

نویسنده : نجفی ابرند آبادی، علی حسین؛ محمودی جانکی، فیروز؛ زراعت پیشه، رویا؛ شیری، عیاس؛ (‎27 صفحه – از 151 تا 177 ) چکیده:جنسیت معرف ویژگی‌هایی است که در فرآیند جامعه‌پذیری زنان و مردان...

بررسی حقوقی و فقهی تجری در قیاس با جرم محال در پرتو مبانی نظریه جرم انگاری

نویسنده : نصراللهی بروجنی، سلمان؛ نویسنده مسئول : کاظمی گلوردی، محمد رضا؛ (‎20 صفحه – از 131 تا 150 ) چکیده:تجری یکی از موضوعات چالش‌برانگیزی است که از یک سو در ساحت فراحقوقی به...

بزهکاری‌‌ منطقه‌‌ای: از علّت‌‌شناسی تا راهکاریابی

نویسنده : رضوی فرد، بهزاد؛ نویسنده مسئول : فرجی، محمد؛ (‎25 صفحه – از 41 تا 65 ) چکیده:گسترش روزافزون بزهکاری‌‌های فراملّی به ویژه در سطح منطقه‌‌ای مسائل حقوقی و جرم‌‌شناختی آنها را به...

نقدی بر قرار حمایت از بزه‌دیده در حقوق کیفری اروپا

نویسنده : صالحی، جواد؛ (‎32 صفحه – از 9 تا 40 ) چکیده:دستورالعمل اتحادیه اروپا، واجد حمایت یکسان از بزه‌دیده در سرتاسر قلمرو سرزمینی دولت‌های عضو است. اما حمایت یکسان از بزه‌دیده مستلزم یکسان‌سازی...

ضوابط حاکم بر کاربرد مصلحتِ‌دینی در سیاستگذاری‌های جنایی

نویسنده مسئول : رضایی، محسن؛ نویسنده : میرزایی، محمد؛ (‎27 صفحه – از 149 تا 175 ) چکیده:استناد به مصلحت در سیاستگذاری جنایی همواره از موضوعات چالشی میان فقها و حقوقدانان تلقی شده است....

واکاوی نظریه حکومتی‌بودن تعیین اصناف دیه نفس با رویکردی انتقادی به ماده 549 قانون مجازات اسلامی

نویسنده : مبهوت زاده، دانیال؛ نویسنده مسئول : مسعودیان، مصطفی؛ (‎24 صفحه – از 125 تا 148 ) چکیده:مناصب معصومین (علیهم‌السلام (را می‌توان به سه منصب ابلاغ احکام الهی، قضاوت و ولایت تقسیم کرد....