دسته: بهار 1383 – شماره 10

مبانی ایده اصلاح

نویسنده : مردیها، سید مرتضی؛ (‎28 صفحه – از 151 تا 178 ) چکیده: گفتار اصلاح‌گرا چیست و چه تفاوتهایی با گفتار انقلاب‌گرا دارد؟مبانی ایدهء اصلاح‌ کدام است،و چرا در نیمه دوم قرن بیستم،گرایشهای...