دسته: بهار 1382 – شماره 8

نقش تقارن در تحول انقلابی

نویسنده : مردیها، سید مرتضی؛ (‎32 صفحه – از 157 تا 188 ) چکیده: در مورد تبیین پدیدهء انقلابی به‌طور عام و مصادیق آن سخن فراوان گفته شده است؛ سخنان علمی از منظر سیاسی،جامعه‌شناسی...

نظریه پخش و بازتاب انقلاب اسلامی

نویسنده : برزگر، ابراهیم؛ (‎34 صفحه – از 39 تا 72 ) چکیده: «نظریهء پخش»یا«اشاعه»یکی از نظریه‌های رایج در باب توضیح چگونگی‌ انتظار نوآوری‌ها و گسترش ایده‌ها و اندیشه‌هاست.هرچند خاستگاه اولیه این نظریه در...