دسته: پژوهش حقوق عمومی

مبانی ممنوعیت مصرف و تجارت غذایی حیوانات وحشی از منظر حقوق بین‌الملل (با نگاهی به انتقال ویروس کرونا از خفاش به انسان)

نویسنده مسئول : مقامی، امیر؛ نویسنده : ملت، محمدرضا؛ احسن نژاد، مسعود؛ (‎26 صفحه – از 167 تا 192 ) چکیده:مطابق گزارش‌های سازمان بهداشت جهانی، ویروس کرونا به عنوان علت بیماری کووید19 ریشه در...

وضعیت اضطراری و محدودیت حقوق بنیادین: بررسی اقدامات حکومت ایتالیا در مقابله با بیماری کرونا

نویسنده : جلالی، علیرضا؛ ابو عطا، محمد؛ (‎22 صفحه – از 41 تا 62 ) چکیده:شیوع کروناویروس در ایتالیا سبب فراهم شدن چارچوبی برای اعلام وضعیت اضطراری توسط دولت شده است. این مهم علی‌رغم...

حمایت از حق بر سلامت روان در برابر کووید 19 در پرتو ماده 12 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

نویسنده : خسروی، حسن؛ (‎32 صفحه – از 9 تا 40 ) چکیده:< p dir=”RTL”>وقایع و بلایای طبیعی و غیرطبیعی همواره حیات بشر را مورد تهدید قرار می‌دهد، لذا مصون‌سازی زندگی انسان در برابر...

تفسیری قصد‌گرایانه از صلاحیت مقام رهبری در صدور فرمان همه‌پرسی (موضوع بند «3» اصل 110 قانون اساسی)

نویسنده : ابریشمی راد، محمد امین؛ نیکونهاد، حامد؛ (‎25 صفحه – از 382 تا 406 ) چکیده:ابهام در خصوص مفهوم مدنظر اعضای شورای بازنگری از به کار بردن اصطلاح «فرمان همه‌پرسی» در بند «3»...

مثلث زنان، صلح و امنیت در افغانستان از دیدگاه شورای امنیت سازمان ملل متحد

نویسنده : سیفی، اناهیتا؛ (‎39 صفحه – از 343 تا 381 ) چکیده:بدون شک یکی از شرایط تحقق صلح، مشارکت تمامی اقشار و گروه‌های اجتماعی و سیاسی است. بنابراین فراگیربودن روند صلح نیازمند حضور...

تحلیل تطبیقی اراده‌گرایی سنتی در عصر ناصری با اراده‌گرایی مدرن

نویسنده مسئول : شهابی، مهدی؛ نویسنده : محمدی، محمدرضا؛ دهقان نژاد، مرتضی؛ (‎30 صفحه – از 313 تا 342 ) چکیده:در عصر ناصری، به لحاظ عدم حاکمیت قانون به عنوان نماد اراده‌گرایی مدرن، ارادة...

علوی‌ها و نظام حقوقی تعلیمات دینی در مدارس ترکیه: رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر

نویسنده مسئول : جلالی، علیرضا؛ نویسنده : مجیدی، سید محمود؛ (‎22 صفحه – از 291 تا 312 ) چکیده:یکی از مصادیق تلفیق آزادی مذهبی و آزادی آموزشی، ترسیم صحیح نظام حقوقی تعلیمات دینی در...