دسته: بهار 1388 – شماره 2

قلمرو بی اعتباری انتقال سهام شرکت سهامی در برابر شرکت و اشخاص ثالث (تفسیری بر قسمت اخیر ماده ی 40 لایحه ی اصلاح قانون تجارت)

نویسنده : همت کار، حسین؛ (‎28 صفحه – از 101 تا 128 ) چکیده:ماده ۴۰ لایحه اصلاح قانون تجارت طریقه نقل و انتقال سهام با نام شرکت سهامی را انعکاس مراتب انتقال» در دفتر...