دسته: پژوهشهای حقوقی

بررسی تطبیقی تسلیم کالا در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی ۱۹۸۰ وین

نویسنده : ایرانمنش پاریزی، حمزه؛ (‎24 صفحه – از 43 تا 66 ) چکیده:توسعه روز افزون تجارت بينالملل و نياز کشورها به پاسخگوي به شرايط نوين ناشي از گسترش روابط حکومتها متضمن يک عنصر...

تروریست‌های جوان یا کودک‌سربازها؟ کودکان داعشی، حقوق بین‌الملل و قربانی شدن

نویسنده : نیاموتاتا، کنارد؛ نویسنده مسئول : موسوی نژاد، سید صادق؛ (‎39 صفحه – از 369 تا 407 ) چکیده:از زمانی که درگیری‌ها در سوریه آغاز گردید، تعداد قابل‌توجهی از شهروندان کشورهای غربی به...

تأثیر گفتمان حقوقی بر کاربرد واژگان در دادگاه مدنی بر اساس طبقه‌بندی روابط مفهومی

نویسنده : عباس‫ زاده، فرنگیس؛ ویسی، الخاص؛ معماری، مهران؛ نویسنده مسئول : گرجیان، بهمن؛ (‎20 صفحه – از 325 تا 344 ) چکیده:کارآمدی واژگان در محیط دادگاه مدنی با استفاده از گفتمان کلامی و...

مطالعۀ تطبیقی مکانیسم دادرسی انتخاباتی در انگلستان و اصول بین‌المللی حاکم بر دادرسی انتخاباتی‬‬

نویسنده : علائی، دکتر حسین؛ (‎28 صفحه – از 297 تا 324 ) چکیده:در حقوق و رویۀ بین‌المللی معیارها‪‪‪‪ و استانداردهایی مقرر شده است که رعایت آنها یک انتخابات را به سمت انتخاباتی آزاد...

رابطۀ مالکیت خصوصی بر منابع نفتی در فقه امامیه و حقوق آمریکا‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

نویسنده : خادم‌ رضوی، دکتر قاسم؛ نویسنده مسئول : راستگو خیاوی، پوریا؛ (‎25 صفحه – از 271 تا 295 ) چکیده:بحث از رژیم مالکیت بر نفت و گاز و پذیرش نظریه‌های موجود دراین‌خصوص از...

رقابت‌پذیری خریدهای دولتی در نظام حقوقی ایران، قانون نمونه آنسیترال و موافقت‌نامه خرید دولتی

نویسنده : باقرزاده، دکتر حمید؛ (‎20 صفحه – از 251 تا 270 ) چکیده:ایران با پیوستن به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد، متعهد به فراهم آوردن رقابت در مقررات ناظر بر خریدهای...

مبانی فقهی ـ حقوقی و حدود تعهدات صندوق تأمین خسارات بدنی

نویسنده : سوادکوهی ‌فر، سام؛ نویسنده مسئول : حاج‌جعفری، حسن؛ (‎33 صفحه – از 179 تا 211 ) چکیده:شناخت حدود تعهدات بیمه‌گر به‌تنهایی برای تبیین کلّی موضوع بیمه شخص ثالث کافی نیست. در بسیاری...