دسته: پژوهشنامه حقوق کیفری

امنیت حقوقی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها در پرتو تضمینات عدالت رویه‌ای

نویسنده : یاوری، دکتر اسداله؛ نویسنده مسئول : پرستش، رضا؛ (‎25 صفحه – از 297 تا 321 ) چکیده:ساختار حقوقی نظام آموزش عالی بر قوانین و رویه‌های معین‌ هیئت‌های خاصی مبتنی است. این پژوهش...

گرایش به ارتکاب جرم در مراجعه‌کنندگان به قلیانسراها و قهوه‌خانه‌ها و ایجاد فرصت جرم: مطالعه موردی شهرستان ایذه ۱۳۹۷- ۱۳۹۸

نویسنده مسئول : نگهی، دکتر مرجان؛ نویسنده : قریشوندی، حسین؛ (‎26 صفحه – از 271 تا 296 ) چکیده:عوامل محیطی و ویژگی‌های جمعیت شناختی قلیانسراها و قهوه‌خانه‌ها، با ایجاد انگیزه و قصد، بر گرایش...

تأملی در امکان‌سنجی اعمال صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری نسبت به جرایم زیست‌محیطی

نویسنده : نژندی منش، دکتر هیبت الله؛ زحمتکش، دکتر مجید؛ نویسنده مسئول : حسینی آزاد، سید علی؛ (‎28 صفحه – از 243 تا 270 ) چکیده:دیوان بین‌المللی کیفری به موجب اساسنامه خود صلاحیت موضوعی...

امکان‌سنجی توسعۀ جرم‌انگاری اقدام علیه اسرار تجاری در نظام حقوقی ایران

نویسنده مسئول : قجاوند، محسن؛ (‎26 صفحه – از 195 تا 220 ) چکیده:اسرار تجاری به هر گونه اطلاعات دارای ارزش اقتصادی یا رقابتی مستقل بالقوه یا بالفعل که برای عموم ناشناخته مانده و...

مسئولیت کیفری موسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار ماموریت عمومی

نویسنده مسئول : عبداللهی، دکتر افشین؛ (‎27 صفحه – از 167 تا 193 ) چکیده:به‌طور کلی اشخاص حقوقی را به دو دستة حقوق عمومی و خصوصی تقسیم کرده‌اند که قانون مجازات اسلامی با توجه...

تأثیر متغیرهای اجتماعی و فردی بر میزان کیفرگرایی افکار عمومی (مطالعه میدانی در سه شهر تهران، مشهد و قم)

نویسنده : صفاری، دکتر علی؛ ساداتی، دکتر سید محمد جواد؛ لکی، دکتر زینب؛ نویسنده مسئول : صابری، راضیه؛ (‎35 صفحه – از 131 تا 165 ) چکیده:تمایل افکار عمومی به کیفر بزهکاران، به‌ویژه کیفرهای...

دیوان کیفری بین‌المللی و معیار شدت‌مندی‌؛ از چالش‌های نظری تا اشکالات عملی

نویسنده مسئول : ساعدی، دکتر زهرا؛ نویسنده : صادقی، دکتر آزاده؛ (‎21 صفحه – از 83 تا 103 ) چکیده:یکی از مکانیزم‌های مهم برای قابل پذیرش بودن یک وضعیت یا قضیه در دیوان کیفری...

نگاهی به آموزه‌های جرم‌شناختی و مدل‌های سیاست جنایی رمان مزرعه حیوانات

نویسنده مسئول : بیگی، دکتر جمال؛ نویسنده : نگهدار، ایرج؛ (‎30 صفحه – از 53 تا 82 ) چکیده:رمان مزرعه حیوانات را اورول با رویکردی انتقادی در قالبی نمادین از زبان حیوانات علیه نظام...