دسته: بهار 1386 – شماره 4

مفهوم آزادی در نگرش مجلس خبرگان قانون اساسی

نویسنده : خلیلی، محسن؛ (‎38 صفحه – از 13 تا 50 ) چکیده:با پیروزی انقلاب اسلامی ایران،نیاز نظام نوپا به یک قانون اساسی،پدید آمد.مسئولیت تدوین‌ متن قانون اساسی را مجلسی به نام‌”خبرگان بررسی نهایی...