دسته: پاییز و زمستان 1399 – شماره 6

مطالعه تطبیقی سرقت علمی در قوانین کشور ایران و کشورهای عضو اتحادیه اروپا

نویسنده : نعمتی، احسان؛ حسینی مقدم، سیدحسن؛ (‎24 صفحه – از 171 تا 194 ) چکیده:کسب مدارج علمی و همچنین دستیابی به موقعیت های اجتماعی بالاتر، گاهی اوقات موجب بروز نوعی از رفتارهای غیر...

جایگاه شعبه مقدماتی در دیوان بین‌الملل کیفری و امکان سنجی پیش‌بینی آن در حقوق ایران

نویسنده : عمرانی فر، عدنان؛ شیداییان، مهدی؛ میر خلیلی، سید محمود؛ (‎17 صفحه – از 154 تا 170 ) چکیده:شعبه مقدماتی در دیوانِ بین الملل کیفری (ICC) یکی از نهادهای تأثیر گذار و مهم...

مطالعه تطبیقی استخدام هیئت‌علمی دانشگاه‌ها در افغانستان و ایران

نویسنده : مولائی، آیت؛ خیراندیش، خداد؛ (‎16 صفحه – از 138 تا 153 ) چکیده:در این نوشتار به بررسی شیوه گزینش اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها در دو کشور افغانستان و ایران پرداخته‌شده است. از آن...

بررسی تطبیقی بی کیفرمانی بزه کاران در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی‌؛ موارد و راه کارها

نویسنده : منصورلکورج، علی؛ عباسی، اصغر؛ (‎12 صفحه – از 126 تا 137 ) چکیده:مقاله درصدد است ضمن احصاء موارد بی کیفرمانی بزه کاران در حقوق ایران و اسناد بین المللی ، شیوه های...

امکان کاهش وضع مجازات‌های بدنی در قوانین جزایی ایران با توجه به مبانی فقهی و موازین حقوق بشر

نویسنده : صالحی زاده، محسن؛ مختاری، عبدالله؛ بارانی بیرانوند، امیر؛ (‎21 صفحه – از 82 تا 102 ) چکیده:مقابله با جنگ و خشونت‌ علیه انسان بعد از جنگ‌های جهانی از اولین اقدامات جامعه ملل...

مطالعه تطبیقی سیاست کیفری ناظر به جرم پولشویی در حقوق ایران و کانادا

نویسنده : ربانی موسویان، سید علی؛ غلامرضائی، هدیه؛ (‎13 صفحه – از 52 تا 64 ) چکیده:پولشویی از جمله بسترهای وقوع جرایم اقتصادی مختلف از سوی بزهکاران کلان و شرکت هاست؛ زیراناشی از فعالیت...

بررسی تطبیقی نقش جامعه مدنی تخصصی در مبارزه با فساد در کشورهای ایران و فیلیپین

نویسنده : براتی، امیرنظام؛ سیفی، بهزاد؛ (‎15 صفحه – از 23 تا 37 ) چکیده:فساد یک ناهنجاری اساسی است که باعث ضعف نهادهای مردم سالار می‌گردد و بدون شک مشکلات زیادی را برای حکمرانی...

رسیدگی‌های بدون کیفرخواست در حقوق ایران و انگلستان

نویسنده : بحیرایی، امیرحسین؛ الهام، غلامحسین؛ (‎14 صفحه – از 9 تا 22 ) چکیده:رسیدگی اختصاری یا بدون کیفرخواست در نظام حقوقی انگلستان به‌منظور سرعت بخشی به رسیدگی در مورد جرائم خرد در دادگاه‌های...