دسته: بهار 1385 – شماره 22

مقایسه وضعیت عدالت در مناطق روستایی و شهری استان قزوین در سال های 1377-1380

نویسنده : پیله فروش، میثم؛ (‎40 صفحه – از 51 تا 90 ) چکیده:در این مقاله با استفاده از شاخص‌های ضریب جیبی، هرفیندال، شاخص‌های نابرابری دهک‌ها، نسبت هزینه دهک‌ها، خط مطلق فقر و شاخص...

سازمان جهانی تجارت و یارانه (مطالعه موردی جمهوری اسلامی ایران)

نویسنده : باغانی، محمد؛ (‎24 صفحه – از 27 تا 50 ) چکیده:در پی طرح و توسعه پدیده موسوم به جهانی شدن، شاهد تعریف استانداردهایی یکسان برای نوع رفتار بازیگران در عرصه‌های مختلف می‌باشیم...

تحلیل آثار آزادسازی تجاری جمهوری اسلامی ایران با کشورهای مسلمان (دلالت های مدل جاذبه)

نویسنده : غلامی، علی؛ (‎24 صفحه – از 3 تا 26 ) چکیده:مقاله به بررسی منافع حاصل از اجرای سیاست‌های آزادسازی تجاری در قالب پیمان‌های منطقه‌ای و تجاری می‌پردازد و قصد دارد به بررسی...