دسته: زمستان 1399 – شماره 67

پیامدهای سیاسی و اقتصادی خروج آمریکا از برجام برای ایران در دوره ترامپ و آغاز دوره بایدن

نویسنده : نقشبندی، عقیل ؛ کشیشیان سیرکی، گارینه ؛ قائدی، محمدرضا ؛ نویسنده مسئول : دهشیری، محمدرضا ؛ (‎21 صفحه – از 157 تا 177 ) چکیده:برجام، موافقتنامه‌ای چندجانبه است که با کار مشترک...

اجرای تعهدات کشورها نسبت به حق بر محیط زیست سالم (مطالعه موردی سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت)

نویسنده : امیری، مجاهد ؛ راعی، مسعود ؛ نویسنده مسئول : رئیسی، لیلا ؛ (‎22 صفحه – از 135 تا 156 ) چکیده:محیط زیست به عنوان یک امانت عمومی است که باید برای نسلهای...

بررسی پیامدهای قوانین مبارزه با رشوه‌خواری خارجی بر تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی کشورهای در حال توسعه

نویسنده : مرادی، رامین ؛ نصیری لاریمی، رضا ؛ نویسنده مسئول : روحانی، کارن ؛ (‎22 صفحه – از 113 تا 134 ) چکیده:فساد به‌مثابه یک بیماری در تمام کشورها خصوصا کشورهای در حال...

تورم جمعیت کیفری زندان‌ها و نقض مقررات بین‌المللی حقوق بشر؛ علت‌ها و راهبردها

نویسنده : شیریان نسل، مریم ؛ پورقهرمانی، بابک ؛ نویسنده مسئول : بیگی، جمال ؛ (‎26 صفحه – از 65 تا 90 ) چکیده:بزهکاری ناشی از عوامل ساختاری و اجتماعی است که زندان در...

اتحاد عربستان سعودی و اسرائیل با آمریکا و پیامدهای آن بر موازنه قدرت و نفوذ جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه

نویسنده مسئول : عباسی(اشلقی)، دکتر مجید ؛ نویسنده : حمیدفر، حمیدرضا ؛ (‎20 صفحه – از 7 تا 26 ) چکیده:هدف اصلی این پژوهش بررسی گسترش و نزدیکی روابط عربستان و رژیم صهیونیستی و...