دسته: تابستان 1397، سال دوم – شماره 6

سیاست های قانونی فناوری اطلاعات و ارتباطات درتوسعه آموزش و دانش در نظام آموزشی کشور

نویسنده : احمدی، محسن ؛ (‎17 صفحه – از 341 تا 357 ) چکیده:عصرحاضر را باید تلفیقی ازارتباطات و اطلاعات دانست. عصری که بشر درآن بیش ازگذشته خود را نیازمند به داشتن اطلاعات و...