دسته: بهار 1391 – شماره 57

صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی در رسیدگی به جرائم علیه اجرای عدالت کیفری با مطالعه موردی پرونده توماس لوبانگو

نویسنده : میر محمد صادقی، حسین ؛ عابد، رسول ؛ (‎24 صفحه – از 181 تا 204 ) چکیده:صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی، آن گونه که در اساسنامه این دادگاه آمده است، رسیدگی به...

اعتماد به قاضی (تحلیل ماده 728 قانون مجازات اسلامی بر مبنای نظریات فقهی شورای نگهبان)

نویسنده : الهام، غلامحسین ؛ (‎18 صفحه – از 25 تا 42 ) چکیده:ماده (728) قانون مجازات اسلامی از نظر تحلیل حقوقی موقعیت ویژه ای در قانون تعزیرات دارد. این ماده، یک قاعده حاکم...