دسته: آذر و دی 1393 – شماره 107

تدوین قوانین مناسب؛ راهکاری برای مقابله با جرایم سایبری ( مطالعه‌ی موردی: قوانین ایران و آمریکا)

نویسنده : رجب‌پور کاشف، مهدی ؛ سالمی، نیلوفر ؛ (‎7 صفحه – از 60 تا 66 ) چکیده:فن آوری اطلاعات در پیشرفت هر کشوری نقش کلیدی ایفا می کند. لذا شناخت فن آوری های...

بررسی تطبیقی عدول از ایجاب در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی کالا و اصول قراردادهای تجاری بین المللی

نویسنده : فلاح، محمدرضا ؛ صالح، فرزانه ؛ (‎5 صفحه – از 18 تا 22 ) چکیده:امروزه تجارت بین المللی بیش از هر زمان دیگر نیازمند اطمینان خاطر متعاقدین از انجام تعهداتی است که...