دسته: آذر و دي 1384 – شماره 53

نگرشی به ماده 124 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 مواد مرتبط با آن در قوانین استخدامی نیروی انسانی

نویسنده : کارمزدی، عبدالکریم ؛ (‎4 صفحه – از 30 تا 33 ) خلاصه ماشینی: “فصل اول:کلیات بخش اول:متن مواد مربوط: الف-قانون مجازات: ماده(118):«هر نظامی که برای انجام یا خودداری از انجام امری که...