دسته: آذر و دي 1383 – شماره 47

حقوق برای همه

(‎3 صفحه – از 57 تا 59 ) خلاصه ماشینی: “با توجه به اینکه کمیته انضباطی به جرایم‌ نیز رسیدگی می‌کند و دادرسی آن ماهیت‌ قضایی دارد،به نظر می‌رسد حضور حداقل یک‌ نفر آشنا...