دسته: آذر و دي 1381 – شماره 35

قاعده تسبیب

نویسنده : بهرامی، محمد کاظم ؛ (‎6 صفحه – از 30 تا 35 ) خلاصه ماشینی: “صاحب«ریاض»فرموده‌ است:«قوی بودن مباشر،مانع ضامن بودن‌ سبب نمی‌شود،زیرا حدیث لا ضرر اقتضا دارد که هرکس ضرری ایجاد نمود...

بررسی تفصیلی جنایت بر شخص در حکم مرده در ماده (217) ق.م اسلامی، از منظر حقوقی و علمی (پزشکی قانونی)/ قسمت اول

نویسنده : شکری، شکوفه ؛ (‎3 صفحه – از 73 تا 75 ) خلاصه ماشینی: “م. ا،برای وی واجد اوصاف عمومی‌ آنچه موضوع ماده(217) را از اینکه مواد مربوط به قتل‌ در کلیه اشکال...