دسته: بهار 1391 – شماره 20

همسرآزاری و عوامل مؤثر بر آن در مراجعین به واحد معاینات مرکزی پزشکی قانونی استان تهران

نویسنده : بزمی، شبنم؛ کیانی، مهرزاد؛ رضوانی، سودابه؛ بزمی، الهام؛ نائیجی، حامد؛ (‎12 صفحه – از 155 تا 166 ) چکیده: آسیب های ناشی از همسرآزاری یکی از علل مراجعه زنان به بخش معاینات...

بررسی قصور پزشکی منجر به فوت و نقص عضو مطرح شده در کمیسیون‌های نظام پزشکی شهر کرمان طی سال‌های1381 تا 1385

نویسنده : ادیب زاده، عبدالرئوف؛ قادی پاشا، مسعود؛ پور امیری، علی؛ نخعی، نوذر؛ صمدی راد، بهرام؛ باستانی، میثاق؛ (‎14 صفحه – از 141 تا 154 ) چکیده: قصور پزشکی یعنی درمانی که بر طبق...