دسته: بهار 1390 – شماره 16

مروری بر قوانین سقط جنین و بهداشت باروری در منطقه‌ی مسلمان‌نشین خاورمیانه

نویسنده : احمدنژاد، سمیه؛ احمد نژاد، الهام؛ فیاض جهانی، فرشید؛ جعفری، گلاره؛ کوهکن طالب‌خان، زهرا؛ قربانی‌پور، مستوره؛ نبی‌زاده، رعنا؛ (‎18 صفحه – از 161 تا 178 ) چکیده: شاخصهای سقط جنین از کشوری به...