دسته: بهار 1387 – شماره 4

انتقال بیماری ایدز از طریق تماس جنسی و انتقال خون؛ از آثار حقوقی تا پیامدهای کیفری

نویسنده : عباسی، محمود؛ عباسیان، لادن؛ احسان پور، سید رضا؛ قنبری، افسانه؛ (‎40 صفحه – از 129 تا 168 ) چکیده:این مقاله پس از بیان کلیاتی پیرامون آمار ایدز در جهان و ایران ،...