دسته: پاییز و زمستان 1399 – شماره 37

بررسی تطبیقی تاثیر افشای اطلاعات نهانی در معاملات بورس (محدوده افشای اطلاعات، ضمانت اجراها، بطلان معاملات)

نویسنده مسئول : پرهام مهر، حمیدرضا ؛ نویسنده : تارم، میثم ؛ ضیا جلدی، ایمان ؛ (‎20 صفحه – از 501 تا 520 ) چکیده:بازار سرمایه یا بورس در کشورهای مختلف دنیا مورد توجه...

تأملی بر جایگاه اصل تعادل در شرکت سهامی: از قابلیت‌ها تا کاستی‌ها

نویسنده مسئول : صادقی، محمد ؛ نویسنده : موسوی، سید علی‌رضا ؛ رجب‌زادة اصطهباناتی، علی‌رضا ؛ (‎23 صفحه – از 477 تا 499 ) چکیده:امروزه اجرای اصل تعادل در حقوق شرکت سهامی با تحقق...

سیاست تقنینی و قضایی ایران و انگلستان در قبال میزان تقصیر عابر پیاده و راننده در فرض برخورد وسیلة نقلیه با عابر پیاده

نویسنده : حیدری شهباز، شیرزاد ؛ سیفی زیناب، غلام‌علی ؛ نویسنده مسئول : محبی، محسن ؛ (‎23 صفحه – از 453 تا 475 ) چکیده:نقش تقصیر در احراز رابطة سببیت به موارد ایراد خسارت...

بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی موسسات رده‌‌بندی در حقوق انگلستان، امریکا، ایران

نویسنده مسئول : شعبانی جهرمی، فریده ؛ نویسنده : شعبانی جهرمی، فرید ؛ (‎26 صفحه – از 427 تا 452 ) چکیده:مؤسسات رده‏بندی از نهادهای مهم و تأثیرگذار در صنعت دریایی محسوب می‌شوند. این...

مسئولیت در قبال خسارات ناشی از پرتاب ماهواره‌های کوچک توسط شرکت‌های خصوصی و استارت‌آپ‌ها

نویسنده : حدادی، مهدی ؛ محمودی، سید هادی ؛ نویسنده مسئول : مددی، رعنا ؛ (‎24 صفحه – از 403 تا 426 ) چکیده:تجدید حیات ماهواره‌های کوچک، به‌ویژه ماهواره‌های مکعبی، طی چند سال اخیر...

بررسی تطبیقی جبران غرامت تملک املاک اشخاص خصوصی از سوی نهادهای عمومی در حقوق انگلستان و ایران با تأکید بر رویة قضایی

نویسنده : پارساپور، محمد باقر ؛ عزیزی، ابراهیم ؛ نویسنده مسئول : علی زاده، امیرحسین ؛ (‎29 صفحه – از 373 تا 401 ) چکیده:از مباحث چالش‌برانگیز در تملک املاک اشخاص شناسایی حق غرامت...

تأملی در اقسام خسارت تأخیر تأدیه و امکان اعمال آن در دیون ارزی

نویسنده مسئول : الشریف، محمد مهدی ؛ نویسنده : قائم فرد، سید محسن ؛ منصوری طهرانی، سید محمد مهدی ؛ (‎21 صفحه – از 351 تا 371 ) چکیده:خسارت تأخیر تأدیة وجه نقد، به...

تحلیل نظری حق بر علامت تجاری: حق انحصاری مطلق یا مقید؟

نویسنده مسئول : جعفرزاده، میرقاسم ؛ نویسنده : لجم اورک، حسن ؛ (‎24 صفحه – از 327 تا 350 ) چکیده:تعیین قلمرو حمایت از دارندة علامت از یک سو و پیش‌گیری از سوء‌استفاده‌های احتمالی...