دسته: 31 اردیبهشت 1347 – شماره 23

حقوق امروز و دانشجویان : مقایسه ای بین مبانی حقوق روم و فقه اسلام – 2 – تقصیر یا سببیت

نویسنده : عنایت، حسین؛ (‎3 صفحه – از 29 تا 31 ) خلاصه ماشینی: “*** مسلم است که پذیرفتن اصل تقصیر مفهومش اینست که برای مطالبهء جبران خسارت، زیان دیده می‌بایست علاوه بر سه...

بحثی از کلیات و مبانی حقوق اسلام : ضرورت آزادی فکر در حقوق اسلام – انفتاح باب اجتهاد –

نویسنده : علی نژادی، اسمعیل؛ (‎4 صفحه – از 25 تا 28 ) چکیده:1-گفتیم:اجتهاد یعنی استدلال و تفکر در حقوق اسلام، یکی از رشته‌های تفکر وتعقل بمعنی وسیع کلمه است و ضمن‌ آن،لزوم همکاری...