دسته: اسفند 1341 – شماره 1

روابط حقوقی خود را تصحیح و روشن کنید (اشتباهات و غفلتها و مشکلات حقوقی خود را پیشگیری کنید)

نویسنده : امامی، مصطفی؛ (‎3 صفحه – از 67 تا 69 ) خلاصه ماشینی: “زیرا وقتی کسی مثلا برای‌ اجاره کردن محلی تنظیم سندی بوکیل مراجعه کند مخصوصا وکیلی بسایر امور حقوقی‌ موکلش آشنا...

جنون و جرم

نویسنده : حکمت، سعید؛ (‎3 صفحه – از 60 تا 62 ) خلاصه ماشینی: “بیماران را نباید آزرد»لومبروزو نشان داد که ساختمان بدنی همه‌ی بزهکاران یک‌نواخت‌ نیست و درجه بیماری آنان مختلف است. می‌کاوند...

بحث مختصری در اطراف جرائم غیر عمدی (و قانون تشدید مجازات رانندگان مصوب تیر ماه سال 1328 در جرائم غیر عمدی معاونت مصداق ندارد – عدم مهارت راننده ایکه گواهینامه ندارد احتیاج باثبات دارد و بعهده قاضی تحقیق است)

نویسنده : زند، شاهرخ؛ (‎3 صفحه – از 52 تا 54 ) خلاصه ماشینی: “باتوجه بقانون تشدید مجازات رانندگان مصوب تیرماه سال 1328 و توجه باصول و مبادی کلی که در جرائم غیر عمدی...