دسته: اردیبهشت 1346 – شماره 21

بحثی از کلیات و مبانی حقوق اسلام : ضرورت آزادی تفکر در حقوق اسلام – لزوم انفتاح باب اجتهاد – 2

نویسنده : علی نژادی، اسمعیل؛ (‎5 صفحه – از 55 تا 59 ) خلاصه ماشینی: “این وضع تا قبل از دوره رنسانس ادامه داشت وقتی شالودهء رنسانس ریخته شد،قدرت‌ و سیطره کلیسا و رجال...