دسته: آذر 1342 – شماره 7

زندگی مرگبار!

نویسنده : حیدری، مسعود؛ (‎4 صفحه – از 81 تا 84 ) خلاصه ماشینی: “تصویری از زندگی مرگبار مبتلایان به هروئین و کوکائین‌ را برای دیگران مجسم سازیم تا ببینند عاقبت یک«امتحان»استعمال این مواد...

زن و طلاق

نویسنده : مهدوی دامغانی، احمد؛ (‎3 صفحه – از 69 تا 71 ) خلاصه ماشینی: “در اینجا اسم یا اسامی‌ «حکم»یا حکم‌های انتخاب شده را قید مینمایند)رسما وجود یکی از شرایط فوق‌الذکر و حصول...

گناه کیست؟

نویسنده : پور طباطبایی؛ (‎2 صفحه – از 67 تا 68 ) خلاصه ماشینی: “از لابلای اوراق و پرونده‌ها، از خطوط چهره مراجعین،از میان سئوالها و جواب‌ها،از روی اوراق دادخواست،صورتمجلس‌ و شکوائیه‌ها هزاران نکته...

تحلیلی از ماده 19 قانون مجازات عمومی ایران (تعلیق کارمندان دولت و مؤسسات دیگر)

نویسنده : میر آفتاب، ن؛ (‎6 صفحه – از 39 تا 44 ) خلاصه ماشینی: “» محکوم میشوند-بنابراین نه تنها جرم مخصوصی در این ماده ذکر نشده،مجازات خاصی هم‌ پیش‌بینی نگردیده و همان مجازات...